انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

HITACO

باتری خورشیدی HITACO

باتری هیتاکو مناسب برای انواع سیستم خورشیدی کوچک و متوسط.

باتری های موجود هیتاکو از 7AH تا 200AH می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید روی محصول زیر، کلیک کنید.