انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

باتری خورشیدی

 

باتری خورشیدی PATTERNباتری خورشیدی RITARباتری خورشیدی HITACO

باتری های خورشیدی به این منظور وارد سیستم های خورشیدی شدند که ما را قادر سازند از انرژی تولید شده در یک روز آفتابی، بتوانیم در شب و یا روزهای ابری استفاده کنیم؛ لذا انتخاب باتری اهمیت فراوانی دارد و اگر باتری ها مهندسی نشده و بدون اطلاع به سیستم اضافه شوند چه بسا که یا انرژی تلف شود و یا به خاطر عدم اطلاعات دقیق، ظرفیت باتری از ظرفیت کل سیستم بیشتر باشد که در این حالت شما هزینه ای اضافی نموده اید که هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. نوع و مدل باتری در سیستم خورشیدی شما بسیار اهمیت دارد، اما این تنها دلیل برای افزایش طول عمر باتری هایتان نیست؛ سیستم شما باید به گونه ای طراحی شود که عمر باتری ها را افزایش دهد و باید پایین ترین سطح دشارژ را داشته باشند و پس از آن به سرعت شارژ شوند که این نکته به نوع طراحی سیستم و همچنین تعداد باتری های موجود در سیستم بستگی دارد. با این ترفند شما می توانید عمر باتری های سیستم خورشیدیتان را افزایش دهید و به عمر نامی هر باتری برسانید. لذا برای انتخاب باتری برای سیستم های خورشیدی مستقل از شبکه حتما باید اطلاعات داشته باشید. شما همچنین می توانید اطلاعات فنی باتری های موجود را مطالعه نمایید سپس با کارشناسان ما مشورت نمایید تا شما را یاری دهند.