انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

تجهیزات فتوولتاییک

تجهیزات خورشیدی برای منزل

گروه مهندسی آرتان انرژی با طراحی حرفه ای و اجرایی در کلاس جهانی، خدمتی ارزنده به هموطنان ارائه می دارد. بهترین خدمت در ازای تجهیزات خورشیدی موجود در بازار، پیشنهاد ماست. بدین معنا که برای ما طراحی و اجرای صحیح سیستم خورشیدی منطبق بر استانداردهای اجرایی اهمیت برجسته ای دارد. نیروگاه خورشیدی استاندارد تا 20 سال می تواند بدون هزینه تجهیزاتی فعالیت کند ولی اگر همان سیستم استاندارد نباشد ممکن است در مدت 5 یا 6 سال مشخص شود که فاقد آن قابلیت هاست و یا بر اثر یک عامل طبیعی مانند باد، طوفان، باران و ... آسیب ببیند. در این جا خشت اول را محکم بگذارید، یعنی شما به عنوان مشتری باید همه چیز را بسنجید، سپس انتخاب کنید. اگر در انتخاب تجهیزات مناسب با نیاز خود اطلاعات دقیق ندارید، با کارشناسان ما در این خصوص مشورت کنید؛ آنها شما را یاری خواهند نمود.

 

پنل های خورشیدی پلی کریستال و مونوکریستال         کنترل شارژهای خورشیدی         اینورترهای خورشیدی         باتری مخصوص سیستم های خورشیدی

 

Pages