انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

همکاری با شهرداری ها

امروزه استفاده از انرژی تجدید پذیر در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک ضرورت قلمداد می شود. با مطالعات بازار، استفاده از تجارب سایر کشورها و نیاز سنجی های صورت گرفته و با مقایسه هزینه اجرایی مولدهای خورشیدی با شبکه برق شهر می توان دریافت که استفاده از انرژی پاک همواره در دستور کار شهرداران بسیاری در دنیاست.در مقیاسی وسیع تر، استفاده از انرژی پاک تا جایی پیش می رود که برخی دولت مردان از جمله چین، آلمان و فرانسه رأی به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه با سوخت فسیلی داده اند. در اردیبهشت 1393، طرح افزایش 2000 مگاواتی نیروگاه های خورشیدی بطور سالیانه، در سیاست های کلی سازمان انرژی های نو(سانا) گنجانده شد (منبع:خبر گذاری صداوسیما) و تلاش های زیادی در راستای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت، صورت گرفت. استفاده از انرژی پاک و ترویج استفاده از آن، با روح و فلسفه شهرداری انطباق بیشتری دارد.

از جمله طرح های مطرح شده به شهرداری های محترم، توسط گروه مهندسی آرتان انرژی استفاده از ایستگاه های خورشیدی است. که در اینجا(کلیک کنید)  این پکیج ها را معرفی و مزایای آنرا برشمردیم. ایستگاه های خورشیدی با ذخیره انرژی خورشید در طول روز، موجب تأمین روشنایی ایستگاه برای مدت معین بطور مثال 5 ساعت روشنایی از ساعت 19 تا 24 هر شب خودکار، می شوند. مهمتر اینکه این ایستگاه ها با تبدیل شدن به منبع برق، بیشترین پتانسیل را در جذب شرکت های تبلیغاتی برای تبدیل شدن به یک بیلبورد تبلیغاتی بزرگ، پر نور، پربازدید و تأثیرگذار دارا می باشد، کما اینکه در شهرهای توسعه یافته استفاده از این نوع تبلیغات آن هم به کمک یک انرژی پاک، طرفداران زیادی دارد. 

تامین برق ساده، سریع و ارزان به شهرداری ها این قابلیت را می دهد که جهت اجرای پروژه های جدید، دارای ابتکار عمل باشند و در واقع در حوضه فعالیتی خود، دیگر تابعی از شبکه برق محلی نباشند. علاوه در اینکه این مولدها به راحتی قابل جابه جایی است، که تیم های شهرداری در بسیاری مواقع از این خصوصیت به خوبی بهره می گیرند.