انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

مقالات، کارگاه آموزشی و سمینار

طبق توافقات اولیه صورت گرفته با مراکز آموزشی و نهادهای دولتی، به زودی ان شالله بحث آموزش ها را به کمک مهندسان اجرایی و تیم بازاریابی در برخی دانشگاه های کشور، پی خواهیم گرفت. تا به کمک شما عزیزان هم اطلاع رسانی کافی را در این خصوص برای این جوانان انجام داده و هم به دنبال یکپارچه سازی و بحث استانداردهای توافقی واحد برای اجرای سیستم های فتوولتائیک را آغاز خواهیم کرد. شما عزیزان برای اطلاع از سمینارها و کارگاه های آموزشی شرکت آرتان انرژی به دو طریق می توانید عمل کنید، یکی با عضویت در جامعه مجازی ما و دیگری از طریق اطلاعات تکمیلی در همین سایت. اطلاع رسانی و آشنا نمودن نیروی جوان مشتاق برای فعالیت در این حوزه و همچنین سرمایه گذاران بخش انرژی خورشیدی، از مهمترین ارکان است و بدون آگاهی رسانی در دنیای امروز، رسالت ما به بار نخواهد نشست. 

شرکت آرتان انرژی آمادگی خود را برای برگزاری سمینارهای آموزشی در کشور برای نهادهای خصوصی، دولتی، دانشگاه ها و مراکز علمی اعلام می کند. در این آموزش ها بحث های مختلفی که در این سایت هم به بخشی از آنها اشاره شده، مورد بررسی قرار می گیرد و بصورت موشکافانه تر فعالیت در این بخش را تشریح خواهیم نمود.

در خصوص مقالات علمی در حوزه انرژی تجدیدپذیر، گروه مهندسی آرتان انرژی آمادگی خود را جهت همکاری با دانشجویان عزیز و استادان محترم دانشگاه ها اعلام می نماید و مشتاقانه اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان را توسط مجرب ترین نیروهای کار و منطبق بر جدیدترین پروژه های انجام شده، پی خواهیم گرفت. در خصوص پروژه های آموزشی شرکت با بخش فناوری اطلاعات این مجموعه تماس حاصل نموده و اطلاعات تکمیلی را از آنها بخواهید.