انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

عوامل تاثیر گذار در بازده پنل خورشیدی

پنل های خورشیدی در موارد و شرایطی بازدهی اصلی خود را از دست می دهند که این امر، باعث می شود که آن مقدار تولید برقی که از آن ها انتظار می رود را نداشته باشند، پس باید به این موضوع دقت زیادی داشته باشیم.

عوامل-تاثیر-گذار-بازده-پنل-خورشیدی

در اینجا به عوامل مهم و تاثیر گذار بر بازده پنل خورشیدی می پردازیم :

میزان تابش خورشید

هر چه شدت تابش خورشید بر سطح پنل های خورشیدی بیشتر باشد، کارایی و بازده کلی سیستم را افزایش می دهد و موجب بهبود تولید برق می شود.

میزان دما

هر چقدر دمای محیط سلول ها زیاد باشد، میزان رسانایی کریستال های آن کم شده و از راندمان آن تا حدود 25 درصد کم می شود. این شرایط نیاز به مراعات نکات ضریفی حین انتخاب و نصب پنل ها می گردد. پس دما بر روی سلول های خورشیدی تاثیر منفی می گذارد.

وزش باد

در مورد تاثیر باد هم باید اذعان داشت برای اجتناب از اثر سایه روی کارایی و عمر پنل ها سعی بر این است که مکان پنل ها در فضا های باز بدون سایه انتخاب شود. از طرفی نصب پنل در کنار توربین های بادی جهت افزایش کارایی و استفاده از انرژی پاک در محیط های باد خیز باعث می شود که تاثیر باد بر روی پنل ها زیاد باشد و اهمیت پرداختن به آن را بیشتر می کند.

یکی از راه هایی که برای حل مساله ی باد و دما ، کارایی نسبتا خوبی دارد، ایجاد فضا های خالی بین پنل هاست که باعث کاهش اثر باد و کمک در خنک شدن سطح پنل می کند. از جمله کار های دیگر می توان در انتخاب پنل و استراکچر اشاره کرد.

میزان گرد و غبار محیط

هر چقدر میزان گرد و غبار محیط زیاد تر باشد، شفافیت سلول ها و میزان نور دریافتی آنها کاهش می یابد. به همین دلیل پاکیزگی سطح سلول های خورشیدی موضوعی بسیار مهم است که باید به آن توجه کرد، برای افزایش اطلاعات خود در این موضوع به صفحه شستشوی پنل خورشیدی مراجعه کنید

میزان رطوبت

هرچقدر میزان رطوبت منطقه بیشتر باشد، میزان جذب نور توسط پنل های خورشیدی کاهش می یابد، پس از راندمان کلی سیستم کاسته خواهد شد.

ارتفاع نصب پنل ها

هرچقدر ارتفاع پنل ها بیشتر باشد، ضخامت جو کاهش می یابد و در اینصورت میزان جذب نور توسط سلول ها راحت تر و بهتر خواهد بود. همچنین ارتفاع سلول های خورشیدی از سطح زمین هم اهمیت زیادی دارد؛ برای مثال اگر ارتفاع سلول های خورشیدی از سطح زمین کم باشد، در زمان بارش باران قطراتی که به زمین خورده و به سمت سطح پنل های خورشیدی برمیگردند، باعث کثیف شدن سطح سلول می شوند. 

استراکچر

استراکچر در بازده و راندمان پنل بسیار اهمیت دارد که کمتر کسی به این موضوع می پردازد. استراکچر در سیستم اگر اصولی نباشد، بعد از چند سال تغییر جهت داده و راندمان پنل را کاهش می دهد، به این دلیل که استراکچر اگر تغییر جهت بدهد، پنل های خورشیدی از حالت استاندارد خارج شده و به صورت عمود بر نور خورشیدی نمی باشند و حداکثر توان تولید برق را از دست می دهند.

استراکچر های اصولی دارای ویژگی های خاصی هستند که می توانید برای اطلاع از این ویژگی ها، اینجا را کلیک کنید.