انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

انرژی تجدیدپذیر خورشیدی

همه ما انسان ها حیاتی وابسته به خورشید داریم؛ خورشیدی پرشکوه، گرم و قدرتمند. این انرژی که در نور و حرارت خورشید نهفته است امروزه با طیف گسترده ای از فناوری های ساخته دست بشر به تسخیر درامده و برای ما قابل استفاده شده است. گرمایش خورشیدی، فتوولتاییک، انرژی حرارتی خورشیدی، معماری خورشیدی، نیروگاه های نمکی مذاب، فتوسنتز مصنوعی، همه و همه گوشه ایست از عظمت این خورشید بی کران که بی تردید معماری توانا داشته است. بدون شک انرژی خورشید صلح آمیزترین انرژی طبیعت است که به وفور یافت میشود و در خانه فقیر و غنی به مساوات تقسیم می گردد.

این مهمترین منبع انرژی تجدید پذیر است و فناوری های مرتبط با آن در دو شاخه فعال active و غیرفعال passive مورد بررسی قرار می گیرد. اکتیو یا پسیو بودن یک فناوری خورشیدی به چگونگی جذب و توزیع نور خورشید و نحوه تبدیل آن به انرژی قابل استفاده خورشیدی، بستگی دارد. فناوری ها و تکنیک های اکتیو شامل استفاده از سیستم های فتوولتاییک، انرژی تابشی متمرکز (کانونی) و استفاده از نور برای بالا بردن گرمای نهان آب و در نتیجه مهار انرژی تابشی، می باشد. 

 

 

لطفا محتوای سایت آرتان انرژی را مطالعه فرمائید.