انرژی خورشیدی؛ سمت آفتابی زندگی™

اتصالات بکار رفته در سازه نگهدارنده پنل

مشخصات تجهیزات و اتصالات بکار رفته در سازه نگهدارنده به شرح زیر می باشد :

تمامی مقاطع، اتصالات فلزی، ناودانی و نبشی ها از آهن گالوانیزه گرم با گرید ST37 یا آلومینیومی می باشد.

کلیه مقاطع فولادی باید بعد از مرحله ساخت، طبق استاندارد ASTM123 و یا ISIRI2478 گالوانیزه گرم شوند.

تمامی اتصالات (پیچ و مهره) طبق استاندارد A153 و A325 می بایست گالوانیزه یا کروماته باشند. 

تمامی اتصالات (پیچ و مهره ها) به همراه دو عدد واشر تخت و یک واشر فنری گالوانیزه و یدکی کافی در مجموعه های مجزا بسته بندی و تحویل گردد. 

در صورتی که پنل های انتخاب شده در این پروژه فاقد جدار محافظ (فریم) باشند، انتخاب سازه مناسب و ارائه مشخصات تمهیدات لازم در سازه نگهدارنده جهت نصب پنل ها الزامی می باشد. 

 

سازه برای پنل خورشیدی

 

حداقل ارتفاع سازه و لبه پاییی پنل ها از زمین باید به گونه ای در طراحی لحاظ شود که گل و لای ناشی از پاشش باران بر پنل ها ننشیند و امکان تمیز کاری و شستشوی سطح زمین باشد. 

زاویه نصب پنل ها بر سازه توسط پیمانکار محاسبه و تعبیه می گردد.

نحوه تثبیت و مهار بندی سازه باید به گونه ای باشد که در برابر باد مطابق استاندارد و شرایط جوی منطقه و بارش برف مقاوم و مستحکم باشد. 

مدارک و مستندات مربوط به سازه در برابر خوردگی می بایست به کارفرما ارائه گردد.  

ارائه نقشه، دفترچه محاسبات و مشخصات فنی سازه نگهدارنده در دو نسخه به کارفرما الزامی است.